Kā kļūt par biedru

Kā kļūt par LMa biedru?

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar medicīnas māsas diplomu vai māszinību studiju programmas pēdējā kursa students.

Pretendents, kurš vēlas kļūt par asociācijas biedru, Latvijas Māsu asociācijas birojā vai epastā lma@masuasociacija.lv iesniedz IESNIEGUMU  

Biedra naudas apmērs:

  • EUR 5,00 iestāšanās maksa;
  • EUR 25,00 regulārā gada biedra nauda*
  • EUR 15,00 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā**

Biedra naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1.martam.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai, palīdzību juridiskos u.c. jautājumos.