Misija
Biedrības „Latvijas Māsu asociācijas” misija 2015.-2019. gadam

Pārstāvēt māsas Latvijā un Eiropā, iesaistīties veselības politikas veidošanā, lai uzlabotu veselības aprūpi un veicinātu profesijas attīstību.

Vīzija
Biedrības „Latvijas Māsu asociācijas” vīzija 2015.-2019. gadam

Māsas profesija – veselības aprūpes pamats.

Mērķi
  1. Veicināt kvalitatīvu profesionālu aprūpes sniegumu veselības aprūpes sistēmā.
  2. Stimulēt un veicināt profesionālo attīstību māsām.
  3. Veidot un organizēt dažādas programmas/grupas informācijas un ideju apmaiņai māsu vidū.
  4. Veicināt veselības aprūpes standartu attīstību.
  5. Pilnveidot un uzturēt māsu specializāciju kompetences.
  6. Pārstāvēt biedru intereses.
  7. Īstenot un pilnveidot sertifikācijas procesu.
  8. Nodrošināt tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.
  9. Informēt māsas par profesionālās prakses jautājumiem un inovācijas tendencēm.

Lai sasniegtu šos mērķus, ir būtiski, ka biedrība veido un uztur pozitīvu sadarbību, lai veicinātu brīvu ideju un informācijas apmaiņu, ar darba devējiem un citām interešu grupām valsts, Baltijas valstu un pasaules mērogā.

Biedrības valdes locekļi attīsta dažādu programmu/projektu izvirzīšanu un īstenošanu, kas uzlabotu māsu profesionālo, sociālo un ekonomisko statusu, un tiesības iesaistīties veselības aprūpes politikas veidošanā, kas attiecas uz māsu praksi un aprūpes kvalitāti.