Sertifikācijas padome

Ilva Aršauska
Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja
Inese Budzila
Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vietniece
Inita Veidemane
Sertifikācijas padomes locekle
Vija Bathena - Krastiņa
Sertifikācijas padomes locekle
Signe Irša
Sertifikācijas padomes locekle
Kristīne Belova
Sertifikācijas padomes locekle
Līga Putrinska
Sertifikācijas padomes locekle
Ilva Puga
Sertifikācijas padomes locekle

Sertifikācijas padomes sēdes

 

2023. gada Sertifikācijas padomes sēžu datumi:

2.,21. februāris; 29. marts; 12. maijs;  22. augusts(ārkārtas), 25.septembris, 4. oktobris, 13. novembris, 15.decembris.