Prakses kvalitāte

Pacientu klasifikācijas sistēma

Latvijas Māsu asociācija atzīmē, ka mūsdienās pieaug pieprasījums pēc augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumiem, kur māsa ir viens no atslēgas posmiem. Līdz ar to aizvien aktuālāks kļūst jautājums – cik pacientus kvalitatīvi un droši vienlaicīgi māsa var aprūpēt. Pacientu klasifikācijas sistēma ir veselības aprūpes vadības instruments, kas uzlabo resursu izmantošanas efektivitāti un veicina pacientu aprūpes kvalitāti un drošību.

Latvijas Māsu asociācijas darba grupa – Pacientu klasifikācijas sistēma – pēdējos divus gadus darbojās kopā ar māsām vadītājām, lai rastu kopīgu   izvēli par labās prakses risinājumiem cilvēkresursu plānošanā, pārvaldības sistēmā un drošiem pakalpojumiem aprūpes procesā.  Kā rezultātā Latvijas Māsu asociācija nāk klajā ar pirmo rekomendējošo priekšlikumu veicināt intensīvās terapijas pārvaldībā lietot terapeitiskās iejaukšanās skaitīšanas sistēmu (turpmāk TISS-28), kas ir instruments, ar kuru iespējams klasificēt intensīvās terapijas pacientus pēc aprūpes intensitātes, nosakot aprūpes līmeni.

Piedāvājumā ir apraksts par instrumenta lietošanu Intensīvāsterapijas pacientu klasifikācijas sistēma.

Instruments Piemērs TISS 28-2.

Latvijas Māsu asociācijas, darba grupas vadītāja Ilva Aršauska, Linda Frīdenberga un dalībnieki.

Subakūtās rehabilitācijas un ilgtermiņa rehabilitācijas / dinamiskās novērošanas pacientu aprūpes līmeņi

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” (turpmāk NRC Vaivari) un Nacionālais veselības dienests ir noslēgušas līgumu par rehabilitācijas klīniski metodiskās vadības nodrošināšanu, kura mērķis ir veidot medicīnas iestādēs vienotu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Vienota pieeja rehabilitācijas procesa organizēšanā un rezultātu dokumentēšanā sekmē rehabilitācijas pakalpojumu augstu kvalitāti, atgriezeniskās saites veidošanu un paveiktā darba objektīvu novērtēšanu. NRC Vaivari ir uzsākusi pilotprojektu, kura mērķis ir veidot vienotas pieejas ieviešanu pierādījumos balstīta rehabilitācijas procesa organizēšanā un dokumentēšanā, kas ilgtermiņā ļautu veikt rehabilitācijas procesa novērtējumu, analīzi un uzlabojumus. Klīniski metodiskā vadības nodrošināšanā ir paredzētas vairākas sadaļas, kuru izstrādē piedalās multiprofesionāla rehabilitācijas komanda gan no NRC Vaivari speciālistiem, gan tiek piesaistīti speciālisti no citām ārstniecības iestādēm. 2020. gadā tika izstrādāta un praksē ieviesta noteikšanas metodoloģija medicīnas iestādēs par subakūtās rehabilitācijas un ilgtermiņa rehabilitācijas / dinamiskās novērošanas pacientu aprūpes līmeņu noteikšanu.

Materiāls pieejams: https://www.nrcvaivari.lv/lv/kliniski-metodiska-vadiba
vai
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/stacionaras-mediciniskas-rehabilitacijas-pacienta-aprupes-limena-novertejums