28.-29. aprīlī Rīgas Stradiņa universitāte tiešsaistē organizēs starptautisku COVID-19 konferenci “IETEKME, INOVĀCIJAS UN PLĀNOŠANA”

Divu dienu konference aptvers 31 tēmu klīniskajā medicīnā, sabiedrības veselībā un sociālajās zinātnēs.

Plānotas plenārsēdes, stenda referātu prezentēšana, paneļdiskusijas medicīnas un veselības aprūpes jomā, kā arī virkne plašākai sabiedrībai saistošas debates. Debatēs piedalīsies medicīnas vēsturnieki, sociālie psihologi, kognitīvo zinātņu eksperti, politologi, sociālantropologi, komunikācijas un citi speciālisti.

Konferencē uzstāsies vairāk nekā 40 zinātnieku no 8 pasaules valstīm, piemēram, Vācijas, Somijas, Lielbritānijas, Francijas, Ukrainas. Piedalīsies 14 sadarbības partneri, piemēram, PVO, Roberta Koha institūts, Londonas Universitātes koledža, Karaliskā ģimenes ārstu koledža, Konstances universitāte, Francijas institūts Latvijā, AmCham u. c.

Konferences oficiālā valoda – latviešu, pēc vajadzības nodrošinot sinhrono tulkojumu angļu un latviešu valodās. Konference ir bezmaksas, un dalība tajā nodrošinās 8 tālākizglītības punktus dienā pie noteikuma, ka dalībnieks būs reģistrējies konferences mājaslapā.

Stenda referāti tiek gaidīti līdz 31. martam. Akceptētie stenda referāti tiks izvietoti virtuālajā konferences platformā diskusijai un izvērtēšanai. Labāko stenda referātu autori tiks aicināti iesniegt publikācijas starptautiski citējamos žurnālos “Medicina” (Kauņa, Lietuva) un “Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis” B daļa (publikācijas apmaksu veiks RSU).

Konferences programma, runātāji un detalizētāka informācija par reģistrāciju pieejama konferences mājaslapā: https://c19.rsu.lv/