Aicinām pieteikt dalību Latvijas Ārstu kongresam, kas norisināsies no 21. līdz 24. septembrim un kura  ietvaros māsas piedalīsies sekciju sēdēs un diskusijās

Diskusija “Resursu trūkuma izraisītās sekas veselības aprūpē - medicīniski un ētiski aspekti”  B zāle

Moderators: prof. Uģis Gruntmanis (ASV), LĀZA Valdes priekšsēdētājs. Dartmutas universitāte, Geisela medicīnas skolas Osteoporozes un kaulu slimību klīnikas direktors

Diskusijas dalībnieki: Lielbritānijas Hayward Heath slimnīcas neiroķirurģijas māsa Madara Freiberga, Latvijas Universitātes asociētais profesors Juris Bārzdiņš

Medicīnas zinātnei un sabiedrības informētībai par slimībām un to ārstēšanu pieaugot straujāk nekā medicīnas aprūpei pieejamo finanšu resursu kopumam, allaž dienaskārtībā ir jautājums par atvēlēto līdzekļu saprātīgu izlietojumu. Te izlemšanu nosaka ne tikai dažādi standarti, vadlīnijas, citu valstu pieredze, bet arī tiesiski, morāli, ētiski un emocionāli apsvērumi. Diskusija par izvēlēm, balstoties uz pieredzi un pētījumiem

Sekcijas sēde “Māsas profesijas simtgade: pacienta aprūpe un komandas darbs kā svarīgs priekšnoteikums veiksmīgam ārstniecības procesam” A5 zāle

Vada: prof. Angelika Krūmiņa, Latvijas Māsu asociācijas prezidente Dita Raiska

16:00-16:30/Olga Fokina

"Māsu zināšanas un prasmju kompetences vēsturiskajā kontekstā"

16:30-17:00/Inese Budzila
"Fēniksa atdzimšana vai uguns uzturēšana pie dzīvības"

17:00-17:30/Dita Raiska
"Māsas profesija nākotnes perspektīvā Latvijā"

17:30-18:00/Sarah Watkin
"Māsas loma zinātnē un pētniecībā" (lekcija angļu valodā)

18:00-18:30
Plenārsēdes diskusija

Galerija