Anketa pētījumam ‘’Profesionālā autonomija kā māsu profesijas sastāvdaļa”

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes 4. kursa māszinības studente Anna Landorfa.Sava bakalaura darba ietvaros veicu pētījumu par Zemgalas reģiona stacionāra strādājošo māsu profesionālo autonomiju, kura mērķis ir noskaidrot Zemgales reģiona praktizējošo māsu profesionālās autonomijas un tās raksturlielumu tendences lēmumu pieņemšanā profesionālā darbībā.Lai sasniegtu mērķa grupu, biju devusies uz Zemgales reģiona stacionāriem un izplatījusi papīra formāta anketas, tomēr rezultātā neesmu saņēmusi pietiekamu daudzumu, no 250 anketām, pietrūkst 50 anketas.

Cerībā, ka atsauksies Zemgales reģiona strādājošās stacionāra māsas.

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy9BEwEebbxCpf9prpxuFMgS9wVRoRblxOs9VA8xA0aznt2g/viewform?usp=sf_link