APTAUJA: Ģimenes ārstu praksēs praktizējošo māsu forma

Labdien!
Esmu Rīgas Stradiņa Universitātes Māszinību Magistratūras 2.stūdiju gada  studente Aleksandra Bazileva. Šobrīd veicu pētījumu par māsas vadīto attālināto pacientu izglītosanu ģimenes ārstu praksē (attālinātā pacientu izglītošana tiešsaistē), ar mērķi  izvērtēt ģimenes ārstu prakses māsas praksi un iespējas attālinatai pacientu izglītošanai, un izvērtēt ģimenes ārstu prakses pacientu attālinātās, māsu vadītās, izglītošanas iespējamo pieprasījumu, problēmas un priekšrocības. Atbildot uz jautājumiem, Jūs dodat savu piekrišanu piedalīties pētījumā. Anketas aizpildīšanas laiks 2-3 minūtes. Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga un iegūtie dati būs anonīmi, konfidenciāli un tiks izmantoti tikai šī darba izstrādē. Iegūtie dati tiks neatgriezeniski dzēsti pēc maģistra darba aizstāvēšanas.

Izlasiet katru jautājumu, piedāvātos variantus un izvēlieties atbildi! Lūdzu, jūtaties brīvi, izsakot savu viedokli. Paldies!
Instrukcija jautājumiem no 1-24  : Izvēlētos atbilžu variantus atzīmējiet vai ierakstiet savu atbildi.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSyu0rjyZn979uKxtDxSrlJ4-48iuV8MdUfP246qY7daTnhg/viewform