Aptauja “Motivējošie faktori māsas profesijas izvēlē”

Cienījamais respondent,

Es, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Māszinību bakalaura programmas studente Marina Vandiša, sava kvalifikācijas darba ietvaros vēlos nosakaidrot Jūsu viedokli par tēmu “Motivējošie faktori māsas profesijas izvēlē”, tādēļ lūdzu Jūs piedalīties pētījumā, atbildot uz anketas jautājumiem. Lūdzu, pie katra jautājuma norādīt vienu Jūsu viedoklim atbilstošāko variantu, ja nav precizēts savādāk. Pētījums ir anonīms un konfidenciāls, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā datu analīzes veikšanai. Anketas aizpildīšanai paredzamais laiks – 10-15 minūtes. Dalība pētījumā ir brīvprātīga, un Jūs jebkurā brīdi varat pārtraukt dalību pētījumā. Iesniedzot pētījuma autoram aizpildītu aptaujas anketu, Jūs sniedzat savu piekrišanu dalībai pētījumā.

https://www.visidati.lv/aptauja/1995251461/