Aptauja “Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem stigmatizācija veselības aprūpē strādājošo māsu vidū”

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes bakalaura darba studiju programmas "Māszinības" studente Viktorija Dudele. Sava bakalaura darba ietvaros veicu pētījumu "Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem stigmatizācija veselības aprūpē strādājošo māsu vidū" ar mērķi noskaidrot veselības aprūpē strādājošo māsu stigmatizācijas līmeni attiecībā pret pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem. Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga un iegūtie dati būs anonīmi un tiks izmantoti tikai šī pētījuma ietvaros. Anketas aizpildīšanas laiks aizņems aptuveni 10-15 minūtes. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQoSRm_dgpSttjYbzvoi3yVBFi0ApUXAWKtU1QrZlPDupgyg/viewform?usp=sf_link