Aptauja: Pētījums par stomas pacientu postoperatīvo aprūpi

Mani sauc Anda Ose. Esmu Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesionālā bakalaura studiju  programmu studente. Bakalaura darba ietvaros veicu pētījumu par stomas pacientu postoperatīvo aprūpi. Aicinu Jūs piedalīties  pētījumā, atbildot uz 12 jautājumiem. Aptaujas aizpildīšanas laiks ~ 10 min.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot stomas pacientu aprūpi postoperācijas periodā.

Pētījuma dati sniegs ieskatu ar kādiem ieguvumiem un atziņām, pēc anketas aizpildīšanas māsa turpmāk varētu dalīties ar savām kolēģēm, lai uzlabotu saskarsmes un sadarbības procesus ar pacientiem.

 Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga, iegūtie dati ir anonīmi un konfidenciāli, tie tiks izmantoti apkopotā veidā tikai šī pētījuma ietvaros.

Anketa ir anonīma, Jūs nebūs iespējams identificēt pēc anketā sniegtās informācijas, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā pētījuma mērķa sasniegšanai.

Pētījums ir apstiprināts LU Medicīnas fakultātes pētījumu ētikas komitejā. Ja Jums rodas jautājumi par šo pētījumu, varat vērsties pie Andas Oses, anda963@inbox.lv

https://forms.office.com/r/ez1jqwrRU9
https://forms.office.com/r/ez1jqwrRU9