Aptaujas anketa EthCo – Labākai ētiskajai drošībai

Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes docētāji aicina māsas, māszinību studentus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir izpētīt ētisko klimatu un drošību veselības aprūpes vidē (slimnīcās) , salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm.Vēršam uzmanību, ka anketa ir anonīma, un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā.

Lūgums aptaujas anketu aizpildīt līdz 2023.gada 10.septembrim

aizpildīšana aizņems aptuveni  5-10  minūtes.

Anketa pieejama šajā saitē:https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/96c6ba7c-882b-47e8-8d06-38ed4cc184a9?displayId=Fin2765845&surveyLocale=lv

Atbildot uz aptaujas jautājumiem, Jūs palīdzēsiet izstrādāt mācību materiālus, kas stiprinās nepieciešamās prasmes veselības aprūpes speciālistiem.Pētījums tiek veikts RSU Erasmus + projekta ietvaros “ EthCo – labākai ētiskai drošībai nākotnes veselības aprūpes vidē”. EthCo projektu (For Better Ethical Safety in Future Health Care Work Environment) savstarpējā sadarbībā īsteno piecas Eiropas valstis – Somija, Zviedrija, Latvija, Malta un Spānija, un to finansē ES mobilitātes programma Erasmus+.