Aptaujas anketa “Māsas uztvere par pacienta agresiju ietekmējošiem faktoriem pret māsām

Cienījamais aptaujas dalībnieks!

Es esmu Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultātes bakalaura studiju programmas “Māszinības” 4. kursa studente Tatjana Kuņicka. Sava bakalaura darba ietvaros veicu pētījumu “Māsas uztvere par pacienta agresiju ietekmējošiem faktoriem pret māsām” ar mērķi noskaidrot pacientu agresiju ietekmējošos faktorus pret māsām un māsu uztveri par pacienta agresiju.

Lūdzu Jūs veltīt nedaudz sava laika, lai atbildētu uz anketas jautājumiem. Uzmanīgi izlasiet jautājumu un atzīmējiet to atbildi, ja ir iespējami vairāki atbilžu varianti, tas būs norādīts pie jautājuma. Lūdzu Jūs sekot līdzi norādījumiem. Ja atbilžu variantos nav norādīta Jums piemērotākā atbilde, ir “cits” variants, kur Jūs varat ierakstīt savu variantu.

Atbildot uz anketas jautājumiem, Jūs dodat savu piekrišanu piedalīties pētījumā. Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga un, iegūtie dati būs anonīmi un tiks izmantoti vienīgi bakalaura darba izstrādes ietvaros apkopotā veidā.

https://forms.gle/Ejxksr9ZDAKXMsAo7