Ārstniecības personu tālākizglītības aptauja

Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" ietvaros tiek īstenota aptauja par tālākizglītības organizāciju, kuras mērķis ir apzināt ārstniecības personu viedokli par tālākizglītības pasākumu piedāvājumu un tā atbilstību ārstniecības personu profesionālās pilnveides vajadzībām.

Aptaujas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 10-20 minūtes.

Dalība aptaujā ir brīvprātīga, anketa ir anonīma, kā arī sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. 

Aptauju lūdzam aizpildīt līdz 2022.gada 23.decembrim!

Piedalīties Ārstniecības personu tālākizglītības aptaujā