Atgādinājums LMa biedriem

Atgādinām, ka vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1. martam ir jāveic biedra naudas iemaksas.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai,  palīdzību juridiskos  u.c. jautājumos.

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar māsas diplomu vai māszinību studiju programmas pēdējā kursa students.

Pretendents, kurš vēlas kļūt par asociācijas biedru, epastā birojs@masuasociacija.lv iesniedz iesniegumu.

Biedra naudas apmērs:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa; 
– EUR 25,00  regulārā gada biedra nauda

EUR 15,00 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā