Bērnu aprūpes un neonatoloģijas māsu un Psihiatrijas un narkoloģijas māsu apvienību apvienotā konference

Norises laiks: 24.novembris plkst.13.00
Norises vieta: Tiešsaistē – zoom
Konferenci organizē: LMA Bērnu aprūpes un neonatoloģijas māsu un Psihistrijas un narkoloģijas māsu apvienības
Pieteikšanās šeit

PAR DALĪBU KONFERENCĒ TIKS PIEŠĶIRTI 6 TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PUNKTI
Maksa: Latvijas Māsu asociācijas biedri - bezmaksas,

Citi konferences dalībnieki 15.00 EUR
Latvijas Māsu asociācija
Reģ. Nr.: 40 008 003 946
A/S SEB banka,
konta Nr. LV46UNLA0002110700674

Norāde: Dalības maksa konferencē 24.11.2022

Nepieslēgšanās gadījumā samaksātā nauda par dalību konferencē netiek atgriezta