ESF profesionālās pilnveides izglītības programmas “Māsas ( vispārējās aprūpes māsas) specializācijai- bērnu aprūpē ( n41)

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža piedāvā iespēju pieteikties ESF profesionālās pilnveides izglītības programmas “Māsas ( vispārējās aprūpes māsas) specializācijai- bērnu aprūpē ( n41).

Profesionālās pilnveides izglītības programma “Māsas ( vispārējās aprūpes māsas) specializācija – BĒRNU APRŪPĒ ( n41), (bezmaksas programma

PIETEIKŠANĀS IR UZSĀKTA, TIEK VEIKTA DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA!

Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža ( Jūrmalā, Bulduros – Vidus prospekts 38) aicina pieteikties vispārējās aprūpes māsas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijā:

  • BĒRNU APRŪPĒ ( n41)
  • Mērķauditorija – māsas
  • Mācības notiks laika periodā – 22.04.2022. – 08.08.2022.
  • Mācības plānot uzsākt – 22.04.2022.
  • Mācību TEORĒTISKĀ DAĻA – tiks organizēta katrā otrajā piektdienā, sestdienā klātienē koledžā – Vidus prospekts 38, Bulduros, Jūrmalā.
  • Mācību PRAKTISKĀ DAĻA norisināsies klīniskajā vidē ārstniecības iestādēs.
  • Mācību ilgums – 480 stundas (no tām 336 stundas ir prakse)/ 5 mēneši

Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves dalībnieki iegūs apliecību 480 akadēmisko stundu apjomā.

Pieteikšanās koledžas mājas lapā www.psk.lu.lv

Sīkāka informācija zvanot darba dienās plkst. 09.00-17.00: mob. + 371 26319584, Janeta Strazdiņa, LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja