“Grupas supervīzija māsām vadītājām”

Cien, māsa vadītāja!

Par vadītāju nav viegli būt. Attiecībā uz vadītāju tiek izvirzītas dažādas prasības un cerības gan no augstākstāvošas vadības, gan no padotā personāla, gan no klientiem. Jau kādu laiku komunikācijas prasmes tiek atzītas par vienām no vērtīgākajām, kas katram vadītājam ir jāizkopj. Tāpat, lai motivētu, iedvesmotu un virzītu savu komandu ir nepieciešamas prasmes atbalsta sniegšanā, psiholoģiski drošas vides radīšanā, praktizēt līdzjūtīgo un reflektīvo līderību u.c. Bet, lai šīs visas kompetences pielietotu savā ikdienas profesionālajā darbībā ir jāsāk saņemt profesionālais atbalsts pašai sev. Kur to gūt? Šeit.

Aicinu piedalīties interaktīvā neformālā tālākizglītības programmā

“Grupas supervīzija māsām vadītājām”,

kurā Tev, māsa vadītāja, būs iespēja apspriest, pārdomāt un risināt Tava profesionālā darba aktuālos un “iesūnojošos vai iestrēgušos” jautājumus, problēmas vai situācijas, kas traucē veikt kvalitatīvu praksi. Tēmas Taviem jautājumiem varētu būt par, piemēram:

· profesionālo mērķu sasniegšana, apzināt savas stiprās un vājās puses;

· profesionālā izaugsme un darba kvalitāte;

· mana kā vadītāja loma un uzdevumi, profesionālo robežu apzināšana;

· savu emociju apzināšanās, barjeras un reakcijas, to vadība;

· stresa vadība un profesionālās izdegšanas mazināšana;

· grūtās situācijas darbā, sadarbība un komunikācija komandā, dialoga veidošana, konfliktu vadība;

· refleksijas prasmju attīstība

· u.c. Tev svarīgas tēmas.

Darbs grupā kopā ar citiem kolēģiem Tev sniegs iespēju:

· nebūt vienai ar savu jautājumu, problēmu vai situāciju;

· padomāt un sajust to ko jūti, ko un kā dari jeb paskatīties uz savu profesionālo darbību no cita skatu punkta;

· dalīties savā pieredzē un dzirdēt citu pieredzi, mācīties no savas un citu pieredzes;

· saņemt atbildes un iespējamos risinājumus;

· izprast savas un citu emocijas un rīcības;

· savas profesionālās identitātes attīstībai u.c.

Tas ir laiks, kurš veltīts sev. Laiks priekš pašizziņas, pašefektivitātes un pašregulācijas.

Nodarbību sesijas notiks savstarpēji vienojoties par grupas noteikumiem, kuros ietilpst konfidencialitāte un drošas vides radīšana.

Mēs tiksimies grupā līdz 8 dalībniekiem tikai vienu reizi mēnesī ceturtdienu vēlā pēcpusdienā uz 3 stundām Zoom platformā:

22.02.; 21.03.; 18.04.; 23.05. plks.16.00 – 19.00

Dalība grupā par vienu sesiju 30 EUR.

Piesakies šeit: https://forms.gle/SQyg2Z9oKYnJaVZ56

Jautājumu gadījumā raksti kiveta@inbox.lv vai zvani uz mob.t. 26314948