Ieguldījumi māsu aprūpē un māsu tiesību ievērošana: galvenās tēmas Starptautiskajā māsu dienā 2022. gadā

Starptautiskā Māsu padome ir paziņojusi jauno 2022. gada Starptautiskās māsu dienas tēmu: „Māsas: Līdera balss – ieguldīt māsu aprūpē un ievērot tiesības, lai nodrošinātu veselību visā pasaulē”, galveno uzmanību pievēršot nepieciešamībai aizsargāt, atbalstīt un ieguldīt māsu profesijā, lai stiprinātu veselības aprūpes sistēmas visā pasaulē.

Katru gadu Starptautiskā Māsu padome vada Starptautiskās māsu dienas svinības, kas notiek 12. maijā, Florensas Naitingeilas dzimšanas dienā.

Starptautiskā Māsu padome ir arī publicējusi pētījumu apkopojumu, ko iesniegušas māsas no visas pasaules, lai parādītu neticamo novatorisko darbu klāstu, ko medmāsas veic katru dienu. Šie stāsti, kas gada laikā tika izcelti Starptautiskās Māsu padomes un Starptautiskās māsu dienas tīmekļa vietnē, atspoguļo māsu darbu COVID- 19 slimnieku aprūpē pandēmijas laikā, kā arī daudzveidīgo māsu darbu, kas turpinājās pandēmijas laikā, aprūpējot ar citām slimībām saslimušos cilvēkus. No dzimšanas līdz nāvei, no neinfekcijas slimībām līdz infekcijas slimībām, no garīgās veselības līdz hroniskām saslimšanām, slimnīcās, kopienās un mājās māsas nodrošina visiem pieejamu, pieņemamu, uz personu vērstu, holistisku aprūpi.

COVID-19 ir atklājis nepilnības, ko izraisa nepietiekami ieguldījumi veselības aprūpes sistēmās visā pasaulē. 2022. gada Starptautiskās māsu dienas tēma liecina par nepieciešamību ieguldīt māsu aprūpē, veidot elastīgu, augsti kvalificētu māsu darbaspēku un aizsargāt māsu tiesības, lai pārveidotu veselības aprūpes sistēmas, lai tās atbilstu indivīdu un kopienu vajadzībām šobrīd un arī nākotnē.

Starptautiskā Māsu padomes prezidente Dr. Pamela Cipriano norāda:

“Māsas pandēmijas laikā ir ārkārtīgi cietušas. Viņas ir nevajadzīgi pakļautas vīrusa iedarbībai, saskārušās ar sabiedrības uzbrukumiem, cietušas no pārmērīgas darba slodzes, kā arī joprojām saņem nepietiekamu atalgojumu un ir nepietiekami novērtētas. Ja valdības turpinās atlikt ieguldījumus veselības aprūpes darbaspēkā, tas kaitēs veselības aprūpes sistēmām visā pasaulē. Nav veselības bez veselības aprūpes personāla!

“Starptautiskās māsu dienas pētījumi, ko esam apkopojuši, atspoguļo māsu neticamo darbu, un mūsu Starptautiskās māsu dienas tēma 2022. gadam turpinās popularizēt māsu darbu un cīnīties par māsu tiesībām uz drošu darba vidi, pienācīgu atalgojumu un pilnvērtīgu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.”

#IND2022 #Nurses2022 #VoiceToLead