Informācija par pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu

Informējam, ka šodien Ministru kabinete sēdē pieņemts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumprojekts https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d85ce737-3609-473f-89a2-5e2e58a4491bTā mēŗķis noteikt papildus mehānismu, kā Ukrainas iedzīvotāji varēs ātri saņemt atbalstu, kā arī uzturēšanās un darba tiesības Latvijas Republikā.1.Attiecībā uz veselības aprūpes nodrošināšanu likumprojekts nosaka, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuri bēg no bruņotā konflikta, Latvijā ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijā valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros apdrošinātām personām (atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likuma 10.panta otrajai daļai valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros personām ir tiesības papildus valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumam saņemt primāros, sekundāros un terciāros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī ambulatorajai ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, konkrēts pakalpojumu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”). Tāpat šī persona papildus Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6.panta otrajā daļā minētajām personu grupām būs atbrīvota no pacienta līdzmaksājuma, izņemot gadījumu, ja persona sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus valsts apmaksā, sākot no 2022. gada 24. februāra.2.Likumprojekts arī nosaka vienkāršotu kārtību, lai ārstniecības personām no Ukrainas nodrošinātu iespēju   iespējami īsākā laika periodā uzsākt profesionālo darbību savā profesijā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Latvijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, bet profesionālo darbību veic Ukrainā reģistrācijas termiņa atjaunošanai tiek piemērota Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 29., 30. un 31.punktā noteiktā kārtība.Ārstniecības personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē veikusi Ukrainā, tiek piemērota Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” V nodaļā noteiktā kārtība.Likumprojekts paredz, ka ārstniecības iestāde nodrošina, ka ārstniecības personas, kuras ir ieradušās no Ukrainas un kurām šī likuma noteiktajā kārtībā ir atļauts strādāt Latvijā, profesionālo darbību profesijā vai specialitātē veic ārstniecības personas uzraudzībā, kuras darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas, māsas palīgi strādā reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi.

Kā arī likumprojekts paredz, ka ārstniecības iestādes nodrošina saziņu attiecībā uz valodas pielietojumu profesionālās darbības veikšanai ar pacientu un citām ārstniecības personām, situācijā, kad ārstniecības persona, ierodoties no ārvalstīm nepārzina latviešu valodu pilnvērtīgai profesionālās darbības veikšanai.

Īslaicīgo pakalpojumu sniegšana ir piemērojama vienu gadu, gadījumos, ja ārstniecības personas plāno pēc viena gada turpināt profesionālo darbību Latvijā ir jāapgūst valsts valoda vismaz B2 līmenī.