IZMAIŅAS MĀSAS PROFESIJĀ AR 2022. GADA 1. JANVĀRI

Ko būtu svarīgi zināt?

  • Visas māsas, kuras ir reģistrētas kā ārstniecības personas ir ieguvušas vispārējās aprūpes māsas statusu.
  • Latvijā strādājošajām māsām ir jāuztur tikai ārstniecības personu reģistrs.
  • Pamatojoties uz Māsas profesijas reformas ietvaros izstrādāto konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību" ir noteikts pārejas laiks no 2022 – 2027. gadam.
  • Ar 2027. gadu tiks noteikti jauni reģistrācijas un pārreģistrācijas nosacījumi māsas profesijā.
  • Sertifikācijas process ir atcelts visās māsu specialitātēs (ķirurģijas, internās , bērnu , psihiatrijas u.c. aprūpes māsu specialitātēs), papildspecialitātēs (cukura diabēta, onkoloģijas u.c. māsu papildspecialitātēs)un ārstniecība metodēs (endoskopija, funkcionālā dg u.c.)
  • Detalizēta informācija par pārreģistrācijas nosacījumiem, lūdzu skatīt Veselības inspekcijas mājas lapā - https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija
  • Specializācijas kompetenci apliecina formālās vai neformālās izglītības dokumenti/apliecinājumi.
  • Jaunizveidotā TĀLĀIZGLĪTĪBAS KARTE – ar rekomendējošu raksturu ir noteikta uz pārejas periodu līdz 2027. gadam.
  • Latvijā ir noteiktas četras specialitātes māsu jomā – psihiatrijas, bērnu, perioperatīvās un anestēzijas un intensīvās terapijas māsu specialitātes.

Biežāk uzdotais jautājums: – ES esmu sertificāta māsa (sertifikācijas process noticis līdz 2021. gada nogalei!), kad man ir jāveic pārreģistrācija?

Atbilde: Pārreģistrācijas process nosakāms pēc šāda aprēķina – sertifikāta beigu termiņa datums + 1 gads!

Piemēram., Sertifikāta derīguma termiņš ir 24.04.2024. + 1 gads= Pārreģistrācijas datums 24.04. 2025. gads

Saistošās references: