Latvijas Māsu asociācijai ievēlēta jauna valde

Ceturtdien, 23. martā, norisinājās biedrības “Latvijas Māsu asociācija” (LMa) biedru kopsapulce, kuras laikā notika atskats uz profesionālās organizācijas darbību 2022. gadā un prezidenta, viceprezidenta, valdes locekļu, Revīzijas  komisijas un Ētikas komitejas vēlēšanas. Visu jaunievēlēto amatu pilnvaru termiņš ir četri gadi.

Par jauno LMa prezidenti organizācijas biedri ievēlēja Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” galveno māsu Ilvu Aršausku.

Jaunā biedrības prezidente sola turpināt jau iesāktos darbus un viņas prioritāte būs māsas profesijas reformu turpināšana, vispārējās aprūpes māsas kompetenču attīstība un profesionālā pilnveide, tāpat arī noteikti māsas prakses pilnveide un daudzkārt pieminētā aprūpes koncepcijas izstrāde un ieviešana. “Tie ir mūsu auklējamie bērni, kas ir jāizauklē jau līdz pieaugušu cilvēku statusam,” norādīja I.Aršauska.

Viņa arī pieminēja, ka pabērna lomā ir atstāta gan sociālā aprūpe, gan primārā aprūpe, un uzsvēra, ka šajās sistēmās būtu nepieciešams vairāk iesaistīt māsas. 

Par vienu no sāpīgiem jautājumiem I.Aršauska nosauca pētniecību māsu praksē un uzsvēra, ka Latvijā nepieciešams attīstīt līderības prasmes, pētniecību un paplašinātās aprūpes prakses. Tāpat jaunā organizācijas prezidente ir apņēmības pilna pastiprinātu uzmanību pievērst māsas profesijas prestiža celšanai, atalgojuma jautājumiem un cilvēkresursu plānošanai.

Par viceprezidenti nākamajiem četriem gadiem LMa biedri izvēlējās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Aprūpes direktori Inesi Budzilu. Savukārt jauno valdes komandu veido SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” virsmāsa Inita Veidemane, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas vecākā māsa Līga Ārente, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas galvenās māsas vietniece internajā aprūpē Agita Melbārde-Kelmere, Nacionālo bruņoto spēku galvenā māsa Iveta Krastiņa-Paegle un VSIA "Piejūras slimnīca" virsmāsa Kristīne Karlsone.

Jaunajā Ētikas komitejā nākamos četrus gadus rosīsies Sarmīte Briede, Ilze Gaile, Aija Lazdāne, Agnese Voicehovska un Areta Namniece, turpretī Revīzijas komisijā darbosies Daiga Briede, Ingūna Rozentāle un Liene Minkeviča.

Lai paveras ceļš jauniem panākumiem un iespējām!