Latvijas Māsu Asociācija
COVID 19: jaunāko informāciju skatīt šeit.

Aktualitātes › PAPILDINĀTS! Latvijas Māsu asociācijas biedru Kopsapulce

11/04/2019

(Papildinājums) Atkārtotā Latvijas Māsu asociācijas Kopsapulcē ar vadības institūciju un Revīzijas komisijas vēlēšanām,kas notika š.g. 11.aprīlī, LMa izpildinstitūcijas un struktūrvienības turpmākos 4 gadus  darbosies šādā sastāvā:

LMa prezidente Dita Raiska

LMa viceprezidente Ilze Neparte

LMa valde Ilva Aršauska, Evija Bakša Zveja, Andrejs Cvetkovs, Jekaterina Jeremejeva, Aija Lielnora,

Elvīra Pinka, Inita Veidemane

Revīzijas komisija Daiga Briede, Inta Kalniņa, Ingūna Rozentāle

LMa Ētikas komiteja Sarmīte Briede, Ilze Gaile, Agnese Voicehovska, Aija Lazdāne, Areta Namniece

Apsveicam! Lai veiksmīga darbošanās!

Labums no laba darba – tas, ka Tu esi izmantojis izdevību to paveikt. /SENEKA/

No sirds pateicamies iepriekšējai komandai!

Cien. Latvijas Māsu asociācijas biedri!

Pamatojoties uz LMa Statūtu 4.5.punktu par kopsapulces lemttiesībām un sakarā ar nepietiekamu kvorumu š.g. 16.martā LMa Kopsapulcē, atkārtota LMa Kopsapulce ar vadības institūcijas un Revīzijas komisijas vēlēšanām notiks š.g. 11.aprīlī plkst 14.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā Alfa 110.telpā.

Kopsapulces darba kārtība:

  1. Kopsapulces atklāšana
  2. Latvijas Māsu asociācijas prezidentes ziņojums
  3. Revīzijas komisijas ziņojums
  4. Latvijas Māsu asociācijas valdes, Ētikas komitejas un Revīzijas komisijas vēlēšanas.
  5. Kopsapulces noslēgums

Par pasākumu tiek piešķirti 3 TIP.

Biedru reģistrācija notiks no plkst. 13.00 – 13.45. Lūgums uz Kopsapulci ierasties laicīgi, lai varētu reģistrēties un saņemt balsošanas biļetenus.

Vēlamies atgādināt, ka Kopsapulcē var piedalīties LMa aktīvie biedri, t.i., biedri, kas samaksājuši biedru naudu par 2019.gadu atbilstoši LMa Statūtu 3.7.punktā noteiktajam laikam (biedra naudas maksa līdz 1.martam).

Visiem kopsapulces dalībniekiem LMa biedriem jāreģistrējas Evisit ( http://www.masuasociacija.lv/izglitiba/ ). Biedri, kuri nepiedalās Kopsapulcē, arī reģistrējas Evisit, kā arī pilnvaro Pārstāvi, iesniedzot Pilnvaru rakstveidā par dalību un balsošanu.

Pilnvara  šeit

Cieņā

Latvijas Māsu asociācijas valde.

Uz tikšanos!