Latvijas Māsu asociācijas tikšanās ar Veselības ministru un ministrijas pārstāvjiem

Piektdien, 28. janvārī, Latvijas Māsu asociācijas valde Zoom tiešsaistē tikās ar Veselības ministru Danielu Pavļutu un ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus veselības nozarē.

Šajā tikšanās reizē galvenā uzmanība tika pievērsta tematiem par citu profesiju mijiedarbību ar māsu profesiju, veselības darbaspēka plānošanas modeļiem un instrumentiem, atalgojuma modeli un papildu finansējumu veselības nozarei, procesu pārvaldību un dalību projektos.

Ar gandarījumu jāatzīst, ka jautājumi, kas pirms sešiem gadiem bija tikai vīzija, šobrīd ir veiksmīgi realizējušies kā vispārējās aprūpes māsas profesija. Latvijas Māsu asociācija arī turpmāk, sadarbojoties ar Veselības ministriju, iesaistīsies māsu izglītības jomā, proti, palīdzēs definēt tālākizglītības modeli, veidot tālākizglītības saturu un uzturēt profesionālās pilnveides māsu praksē.

Veiksmīgs un konstruktīvs abu pušu – gan ministrijas, gan Latvijas Māsu asociācijas – dialogs  bija noderīgs gan problēmu apzināšanā, gan prioritāšu noteikšanā.