Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties uz profesionālās pilnveides izglītības programmām Eiropas Sociāla fonda projekta ietvaros 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties uz profesionālās pilnveides izglītības programmām Eiropas Sociāla fonda projekta ietvaros (MĀCĪBAS BEZMAKSAS Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”ietvaros)

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Māsas ( vispārējās aprūpes māsas) specializācija perioperatīvajā aprūpē ( n 60), 480 h

Profesionālās pilnveides izglītības programma " Māsas ( vispārējās aprūpes māsas) specializācija bērnu aprūpē ( n 41) ", 480 h

Profesionālās pilnveides izglītības programma " Māsas ( vispārējās aprūpes māsas) specializācija anestēzijā un intensīvajā aprūpē ( n 52) 480 h

Sīkāk par programmām šī e-pasta pielikumā un koledžas mājaslapā:  https://www.psk.lu.lv/talakizglitiba/esf-projekti

Pieteikties var aizpildot elektronisku pieteikumu saitē: https://www.mittoevents.com/lupsmc-macibu-programma/registreties