LMa Psihiatrijas un narkoloģijas māsu apvienības konference“Psihoemocionāls līdzsvars krīzes apstākļos”

Norises laiks: 2023. gada 10. oktobrī plkst. 12:00
Norises vieta: tiešsaistē ZOOM platformā
Dalībnieku reģistrācija: no plkst. 11:45
Konferenci organizē: Psihiatrijas un narkoloģijas māsu apvienība sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju.

Konferences programma

Par piedalīšanos konferencē tiks piešķirtas 5 kredītstundas (NTI/K -0623)
Dalībnieku pieteikšanās konferencei: līdz 2023.g. 08. oktobrim, norādot vārdu, uzvārdu, darbavietu mājas lapā www.masuasociacija.lv sadaļā https://www.masuasociacija.lv/konferences-seminari-kursi/
Dalības maksa

Konts dalības maksas iemaksai LMa biedri un PNMa 5 EUR; Pārējie dalībnieki 15 EUR
Latvijas Māsu asociācija
Reģ. Nr.: 40008003946
A/S SEB banka,
konta Nr. LV46UNLA0002110700674
Norāde: Dalības maksa konferencē PNMa 10.10.2023