Māsām LMa biedriem

Latvijas Māsu asociācijas valde pateicas māsām - uzticamiem vairāku, arī desmit un divdesmit gadu biedriem, kā arī jauniem, kas izrādījuši savu uzticību, sapratni un atbalstu!

Turpinām kopā un no sirds!

Gaidām viedokļus, idejas un iebildumus!

Atgādinām, ka vienu reizi gadā līdz kārtējā gada 1. martam ir jāveic biedra naudas iemaksas.

Latvijas Māsu asociācijas biedri saņem atlaides LMa rīkoto konferenču, kursu apmeklēšanai,  palīdzību juridiskos  u.c. jautājumos.

Par Latvijas Māsu asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona ar māsas diplomu vai māszinību studiju programmas pēdējā kursa students.

Pretendents, kurš vēlas kļūt par asociācijas biedru, epastā lma@masuasociacija.lv iesniedz iesniegumu.

Biedra naudas apmērs:
– EUR 5,00  iestāšanās maksa; 
– EUR 25,00  regulārā gada biedra nauda

– EUR 15,00 gada biedra nauda LMa biedriem bērna kopšanas atvaļinājuma laikā

Veiksmīgu 2024.gadu!

LMa valde.