“Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62)” apguve

Aicina vispārējās aprūpes māsas pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001
“Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” profesionālās pilnveides
programmas ”Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62) ”apguvei 480
akadēmisko stundu apjomā.
Mācības notiks laika periodā 26.03.2022. – 10.12.2022.
Pieteikties mācību programmas apguvei iespējams elektroniski no 07.03.2022.
https://www.mitto.me/r1mk-macibu-programmahttps://www.rmk1.lv/lv/
Mācības apmaksā ES Eiropas Sociālais fonds

Vairāk šeit