Med4UFizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos

Galvenās tēmas:

Uzdevumi teorijas apguvei:

  • zināt fizisko aktivitāšu saistību ar fizisko, psihisko, sociālo veselību un neveselību,
  • izprast fizisko aktivitāšu nepieciešamību cilvēka mūža garumā veselības veicināšanai, slimību un traumu profilaksei,
  • izprast līdzsvara ievērošanu starp fiziskām aktivitātēm un veselīgu uzturu,
  • izprast patoģenēzes un salutoģenēzes procesus, tauku, olbaltumvielu un ogļhidrātu vielmaiņas, dislipidēmijas, asinsrites traucējumu, diabēta, ļaundabīgo audzēju, osteoporozes, osteoartrīta, līdzsvara traucējumu un pēkšņas nāves riskus.

Praktisko mācību uzdevumi:

  • apgūt fiziskās aktivitātes slodzes dozēšanas principus slimības un traumu profilaksei,
  • apgūt ieteikumus veselības paradumu maiņai,
  • spēt novērtēt fizisko sagatavotību, pielāgot fiziskās aktivitātes veselības problēmu gadījumā,
  • spēt prognozēt nevēlamās fizisko aktivitāšu blaknes,
  • attīstīt prasmi izrakstīt fiziskās aktivitātes recepti.

ĪSTENOŠANA: 8 akadēmiskās stundas

PIETEIKTIES

zvanot T.: 26132378

rakstot E: med4u20@gmail.com

reģistrējoties: https://www.mitto.me/med4u-macibu-programma/registracija