Neformālās izglītības programma balstīta uz algoritmiem“Agrīnās brīdināšanas sistēma pacienta novērtēšanā”

Saturs atbilst vispārējās aprūpes māsu ietilpstošās pacientu aprūpes klīnisko algoritmuun kvalitātes indikatoru kompetencei