Par māsas (vispārējās aprūpes māsas) 2022. gada statistiku

Pēc Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datiem, uz 2023. gada 1. janvāri tiesīgas nodarboties ar ārstniecību vispārējās aprūpes māsas profesijā ir 12153 māsas, no kurām atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai, 9129 māsas ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs.
2022. gadā mirušas 56 māsas (visas bija nodarbinātas ārstniecības iestādē).

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā 2022. gadā Veselības inspekcija 39 māsām (2021. gadā – 30 māsām) izsniedza izziņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs - Norvēģijā, Zviedrijā, Īrijā un Lielbritānijā.

Savukārt, profesionālā kvalifikācija atzīta 3 māsām (māsas izglītība iegūta Baltkrievijā, Krievijā, Lielbritānijā), (2021. gadā – 4 māsām). 2022. gadā Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētas 2 māsas, (2021. gada – 5 māsas). Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka reģistrā tiek reģistrētas ārstniecības personas, kurām ir valsts valodas prasmi (C1 līmenis) apliecinošs dokuments.

GadsTiesīgas strādāt māsas profesijāStrādājošo māsu skaits  
01.01.2016.124948756
01.01.2017.124398460
01.01.2018.124798474
01.01.2019.125758785
01.01.2020.124158694
01.01.2021.123359120
01.01.2022.121539129