Par pārreģistrāciju Reģistrā!

Cienījamās māsas!

     Lai veiktu pārreģistrāciju Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām (arī māsām un māsu palīgiem)  dokumenti iesniedzami :

Veselības inspekcijā: Klijānu ielā 7, Rīgā LV - 1012

https://www.vi.gov.lv/lv/registracija-arstniecibas-iestadem-un-personam

Sīkāk  skatīt :https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija

  Lai noskaidrotu visus sev interesējošos jautājumus ārstniecības personas reģistru, aicinām sazinātes pa informatīvo tālruni 67081600, kā arī uz Reģistru nodaļu tālr: 25460364; 20202107 vai epastā : vi@vi.gov.lv

Veiksmi!