Par tiesībām prasīt sazināties valsts valodā

Veselības ministrija aicina ārstniecības iestādes, kurās ir nodarbinātas ārstniecības personas no Ukrainas un ārstniecības pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otrajai daļai, nodrošināt Latvijas iedzīvotāju tiesības saņemt veselības aprūpi valsts valodā, nodrošinot tulka (ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu) klātbūtni pēc pacienta pieprasījuma. Kā arī lūdzam, ja iespējams, informāciju par saziņu norādīt ārstniecības iestādes interneta vietnē, lai pacientiem būtu pieejama informācija par iespēju ārstniecības pakalpojumu saņemt valsts valodā.