Pētījuma aptauja “Paliatīvās aprūpes pieejamības novērtējums un sabiedrības apmierinātība ar paliatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitāti Latgalē”

Cienījamais aptaujas dalībnieks!
Es esmu Daugavpils Universitātes (DU) maģistra studiju programmas "Sabiedrības un organizāciju vadība"  studente Magdalena Ignatova. Lūdzu Jūs piedalīties mana maģistra darba “Paliatīvās aprūpes pieejamības novērtējums un sabiedrības apmierinātība ar paliatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitāti Latgalē” pētījumā. Pētījums tiek veikts ar mērķi novērtēt paliatīvās aprūpes pieejamību un sabiedrības apmierinātību ar paliatīvās aprūpes pakalpojumu kvalitāti Latgalē.
Piedalīšanās šajā pētījumā ir brīvprātīga. Atbildot uz anketas jautājumiem Jūs piekrītat piedalīties šajā pētījumā. Jums ir tiesības atteikties piedalīties pētījumā vai pārtraukt dalību pētījumā jebkurā laikā. Anketas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā maģistra darba pētījuma ietvaros, visa informācija būs anonīma un konfidenciāla. Aptaujas aizpildīšana aizņem 10 - 15 minūtes no Jūsu laika. Lūdzu Jūs uzmanīgi atbildēt uz visiem jautājumiem!
Ja Jums ir jebkādi jautājumi par šo pētījumu, lūdzu, sazinieties ar Magdalenu Ignatovu pa e - pastu  (magdalenaignatova@inbox.lv).
Saite:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJO453irxG1tWJW-hqeEoBtio7lYF1jGe5AGRW8Lr7ntkU9Q/viewform?usp=sf_link
Iepriekš pateicos Jums par sadarbību!