Pētījuma darbs MOBINGS.Aptauja

Esmu LU Māszinību maģistra studente. Mans maģistra darba pētījums ir Mobings un tā novēršanas iespējas māsu darba vidē.

https://latvia.questionpro.com/t/AVbevZwlgA