Pētījums maģistra darba izstrādei par tēmu “Saikne starp apmierinātību darbā un profesionālās dzīves kvalitāti  praktizējošām māsām Latvijā un Norvēģijā ”.

Esmu Rīgas Stradiņa Universitātes “Māszinību” fakultātes 2. gada studente Jevgēnija Stepanova. E-pasts: 003153@rsu.edu.lv. Es veicu pētījumu maģistra darba izstrādei par tēmu “Saikne starp apmierinātību darbā un profesionālās dzīves kvalitāti  praktizējošām māsām Latvijā un Norvēģijā ”.
Lūdzu Jūs  veltīt nedaudz sava laika, lai atbildētu uz anketas jautājumiem.
 Ja ir iespējami vairāki atbilžu varianti, tas būs norādīts pie jautājuma.
Piedaloties manā pētījumā, Jums tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte. Iegūtie dati ir anonīmi un rezultāti tiks izmantoti vienīgi maģistra darba izstrādes ietvaros apkopotā veidā.
Lūdzu Jūs sekot līdzi norādījumiem. (Atbilžu variantu atzīmēt ar “X

) Ja atbilžu variantos nav norādīts Jums piemērotākā atbildē, ir “cits” variants, kur Jūs varat ierakstīt savu variantu.

  • Veicot atzīmi, lūdzu apliecināt, ka esat informēts  un piekrītat dalībai pētījumā.  


Links uz elektorisko aptauju https://www.visidati.lv/aptauja/1946885148/