Pētījums “Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem stigmatizācija veselības aprūpē strādājošo māsu vidū”

Esmu Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes bakalaura studiju programmas "Māszinības" studente Viktorija Dudele. Sava bakalaura darba ietveros veicu pētījumu "Pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem stigmatizācija veselības aprūpē strādājošo māsu vidū" ar mērķi noskaidrot pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem stigmatizāciju veselības aprūpē strādājošo māsu vidū.

Anketas aizpildīšanas laiks aizņems aptuveni 10-15 minūtes.

Paldies par atsaucību un sadarbību! 

Pielikumā pievienoju aptauju un Pētījumu Ētikas komitejas lēmumu pētījuma veikšanai. Paldies!

Saite uz aptauju:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQoSRm_dgpSttjYbzvoi3yVBFi0ApUXAWKtU1QrZlPDupgyg/viewform?usp=sf_link

Ar cieņu, Viktorija Dudele Māszinības 4. studiju gads