PĒTĪJUMS:Vispārējās aprūpes māsas adapācija profesionālajā vidē, uzsākot darba gaitas

Aicinu Jūs piedalīties Lindas Alksnes veiktā pētījumā par “Vispārējās aprūpes māsas adaptāciju profesionālajā vidē, uzsākot darba gaitas,” aizpildot anonīmu anketu. Pētījuma mērķis ir noskaidrot jauno māsu pieredzi, kas gūta uzsākot darba gaitas. Anketas aizpildīšana Jums aizņems aptuveni 5-10 minūtes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLWdGJa3EodrHgsLCvqPUVnScrx-QzOk6syHFQdAReFq1V6A/viewform

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga un Jums ir tiesības atteikties pildīt anketu jebkurā brīdī. Anketa ir anonīma, Jūs nebūs iespējams indentificēt pēc anketā sniegtās informācijas un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā pētījuma mērķa sasniegšanai. Aizpildot aptauju Jūs piekrītat dalībai pētījumā un iegūto datu apstrādei.

Pētījums ir apstiprināts Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes ētikas komitejā. Ja Jums rodas jautājumi par šo pētījumu, varat vērsties pie Lindas Alksnes, rakstot uz e-pastu ls19105@edu.lu.lv.

Paldies par Jūsu līdzdalību aptaujā!