PKC un LU seminārā informēs par bērnu agrīnās attīstības skrīninga izstrādi un pirmskolu un ģimenes ārstu iesaisti

Aicinām Jūs piedalīties seminārā š.g. 18.februārī plkst 16.00, kurā Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) kopā ar Veselības ministriju un zinātniekiem no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes iepazīstinās ar bērnu agrīnā attīstības skrīninga izstrādes gaitu un iespēju ģimenes ārstu praksēm piedalīties skrīninga pirmās versijas aprobēšanā.

Bērna izredzes dzīvē nereti ir atkarīgas no spējas laikus pamanīt viņa attīstību kavējošus riskus un atbilstoši rīkoties, jo īpaši pirmajos bērna dzīves gados, kad mazā cilvēka attīstība norit visstraujāk. Lai nodrošinātu savlaicīgu attīstības grūtību atpazīšanu bērniem un laikus reaģētu uz bērnu vajadzībām, atbilstoši Ministru kabineta dotajam mandātam Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju ir uzsācis darbu, lai līdz 2023.gada 31.decembrim izstrādātu bērnu vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem vienotu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplektu izmantošanai izglītības un veselības aprūpes jomās. Novērtēšanas instruments paredzēts gan bērnu fiziskās attīstības, gan arī komunikācijas, sociālemocionālās, uzvedības un kognitīvās attīstības grūtību atpazīšanai. Lai novērtēšanas instruments jeb skrīnings atbilstu augstiem kvalitātes standartiem un būtu saskaņā ar labākām pasaules praksē izmantotajām pieejām bērnu attīstības vajadzību atpazīšanā, tā izstrādē iesaistīti vairāk kā piecpadsmit Latvijas vadošie jomas zinātnieki un praktiķi – pediatri, psihiatri, neirologi, klīniskie psihologi, izglītības psihologi, logopēdi, audiologopēdi un pedagogi.

Semināra laikā 18.februārī no plkst.16.00 līdz 17.00 Pārresoru koordinācijas centra konsultantes Sigita Sniķere un Olita Augustovska kopā ar Latvijas Universitātes prof. Malgožatu Raščevsku un prof. Ditu Nīmanti un Rīgas Stradiņa universitātēs Bērnu psihiatrijas rezidentūras programmas vadītāju dr. Ņikitu Bezborodovu un Pediatrijas katedras prof. Ilzi Gropi iepazīstinās ar bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumenta izstrādes gaitu, prezentēs skrīninga pirmo versiju un tā īstenošanas algoritmu, kā arī informēs par skrīninga aprobēšanas pirmo pilotaptauju un turpmāk plānotajām aktivitātēm, kas paredzētas, lai jau pēc diviem gadiem ieviestu skrīninga metodiku un pieeju visā Latvijā.

Seminārā aicināti piedalīties kā ģimenes ārsti, tā arī ģimenes ārstu praksēs un pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošās māsas, ņemot vērā māsu būtisko lomu skrīninga īstenošanā.
Seminārs notiks attālināti Zoom platformā. Saite dalībai seminārā:
https://us02web.zoom.us/j/88642408996

Ģimenes ārstu prakses, kuras ir ieinteresētas piedalīties agrīnā attīstības skrīninga pilotēšanās un aprobēšanā, aicinātas līdz š.g. 25. februārim sūtīt pieteikumu Pārresoru koordinācijas centram, e-pasts: berniem@pkc.mk.gov.lv<mailto:berniem@pkc.mk.gov.lv>, norādot kontaktpersonu, kura būs atbildīga par turpmāko sadarbību ar agrīnā attīstības skrīninga izstrādātājiem.

Ģimenes ārstiem un māsām, kuri piedalīsies bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumentu aprobēšanas pilotaptaujā, jau marta mēnesī tiks organizētas apmācības, lai aprīlī uzsāktu bērnu attīstības vajadzību novērtēšanu.

Nepieciešamību pēc veselības un izglītības jomās vienota bērnu agrīnās attīstības skrīninga un vienotiem strapsektoru rīcības algoritmiem identificētu grūtību gadījumā apliecina arī plašā pirmsskolas izglītības iestāžu interese par projektu un gatavība līdzdarboties skrīninga aprobēšanā. Pēc semināra, kas tika organizēts pašvaldību izglītības pārvaldēm, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un speciālistiem, dalībai bērnu agrīnās attīstības skrīninga aprobēšanā pieteicās 75 izglītības iestādes jeb 8% no visām iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Gadījumā, ja Jūs interesē dalība skrīninga izstrādē, taču dažādu iemeslu dēļ Jums nav iespēja piedalīties 18.februāra seminārā, informāciju par vienoto bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumentu vairāk ir iespējams uzzināt šeit<https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/pkc-un-lu-seminara-informes-par-bernu-agrinas-attistibas-skrininga-izstradi-un>, kā arī mūsu partneru Latvijas Pašvaldības savienības video ierakstu arhīvā šeit<https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/772-seminars-par-bernu-agrinas-attistibas-skrininga-izstradi-un-pilotu>.

Bērnu agrīnās attīstības skrīnings ir viens no metodiskajiem instrumentiem, ko nākotnē plānots ieviest kopā ar rokasgrāmatu un rīcības algoritmiem speciālistiem, kā arī agrīnām intervencēm bērniem, lai sekmētu bērnu veselīgu attīstību un pašrealizāciju, tādējādi mazinot nabadzības un sociālās atstumtības riskus. Tāpēc Pārresoru koordinācijas centrs kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Bērnu labklājības tīklu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citiem partneriem ir uzsācis darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu nepieciešamo profilakses, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti dažādi metodiskie instrumenti un programmas.