Profesiju klasifikators. Aktualizēts 2022.gada 8.aprīlī

MK noteikumu Nr. 264 pielikums – jaunais Profesiju klasifikators, kas iekļauts speciālajā programmatūrā, kur profesijas var atrast ar meklētāja palīdzību, un kas attiecas uz darba tirgus jomu:  Skatīt klasifikāciju Profesiju klasifikators. Aktualizēts 2022. gada 8. aprīlī

Ministru kabineta 05.04.2022. sēdē ir pieņemts Labklājības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”” .
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bd25ab5a-4fd5-4366-a6f5-3d06e2c766a1
Profesiju klasifikatorā ir ietverta profesija “Perfuzionists” , kā arī veiktas izmaiņas māsas profesijas nosaukumā un aktualizētas māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas specializācijas.

Šobrīd izmaiņas vēl nav stājušās spēkā, bet tuvāko dienu laikā grozījumi tiks publicēti likumi.lv un stāsies spēkā.
https://likumi.lv/ta/id/291004