Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats
Vārds, Uzvārds:
Personas kods:
Specialitāte:
Pārskata periods (no dd.mm.gggg. līdz dd.mm.gggg.) atbilstoši sertifikāta derīguma termiņam:
No:
Līdz:
Darba vieta:
Amats:
Darba apjoma, intensitātes un kvalitātes apraksts
Profesionālās darbības apraksts atbilstoši kompetencei specialitātē
(pacientu aprūpes plānošanas jomā, aprūpes organizēšanā un realizēšanā, aprūpes darba vadīšanā, ārstniecības/diagnostikas jomā, pacientu izglītošanas jomā, profesionālās izglītības jomā)
Pārbaudiet sagatavoto informāciju! Nospiežot taustiņu „Saglabāt” Jūsu sagatavotā informācija tiks ģenerēta PDF formātā un Jums būs iespēja to saglabāt savā datorā vai zibatmiņā. Pēc taustiņa „Saglabāt” nospiešanas Jūsu sagatavotā informācija būs pieejama tikai Jūsu datorā vai zibatmiņā. Latvijas Māsu asociācija neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.