Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Skatīt projektu

https://www.talakizglitiba.lv/projekti

 

Izstāde “Medbaltica 2021”

Oktobrī notiks izstāde “Medbaltica 2021” un nozarei aktuālas konferences

  1. un 8. oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies gan 14. starptautiskā medicīnas izstāde “Medbaltica 2021”, gan daudzas konferences nozares profesionāļiem, kuri beidzot klātienē un vienkopus izstādes atmosfērā varēs dalīties ar pieredzi un iepazīt medicīnas jaunumus.

(vairāk…)

Piedāvājums māsām, kuras atjaunojušas darbu Māsas profesijā

Piedāvājums māsām, kuras atjaunojušas darbu Māsas profesijā 2020. vai 2021. gadā, iziet 60 stundu interesantu apmācību programmu. (vairāk…)

Informācijas kampaņa par māsas profesijas reformu

Māsas profesija ir reformas priekšvakarā, un ir būtiski aktualizēt nozīmīgākos jautājumus māsu saimei.  (vairāk…)

LMa biroja darba laiks JŪLIJĀ un AUGUSTĀ

Dārgie kolēģi!

LMa birojs JŪLIJĀ:

(vairāk…)

Sertifikāta izņemšana ar pilnvaru

Sakarā ar Latvijas Māsu asociācijas privātuma politiku http://www.masuasociacija.lv/privatuma-politika/ , atgādinām, ka sertifikāts specialitātē tiek izsniegts personīgi Māsai (medicīnas māsai) , uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai citai personai, ja tā uzrāda tiešās personas parakstītu pilnvaru. (vairāk…)

Seminārs māsām un vecmātēm par profesionālo izaugsmi 2021

Diasporas māsu un vecmāšu apvienība aicina pieteikties uz semināru māsām un vecmātēm par profesionālo izaugsmi 2021. gada 13. jūlijā 18.00 pēc Latvijas laika. Šis ir trešais seminārs četru semināru sērijā.

(vairāk…)

Priecīgu līgošanu!

Rekomendācijas vēstule insulta digitālās rehabilitācijas ierīcei “Vigo”

Latvijas Māsu asociācija rekomendē atbalstīt “Vigo” kā digitālās terapijas insulta rehabilitācijai centienus integrēties veselības aprūpes sistēmā, tajā skaitā pretendējot uz Inovāciju fonda līdzekļiem, ar mērķi radīt ilgtermiņa pievienoto vērtību veselības aprūpes sistēmai un pacientiem.

Latvijas māsu asociācijas rekomendācija_Vigo

Latvijas Māsu asociācijas un Veselības ministrijas tikšanās

Piektdien, 18. jūnijā, notika Latvijas Māsu asociācijas tikšanās ar Veselības ministru un ministrijas pārstāvjiem. (vairāk…)