RSU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ MEDICĪNAS TIESĪBU KONFERENCE

16. jūnijā norisināsies Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes organizētā otrā medicīnas tiesību aktualitātēm veltīta konference.

Konferences galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa un zināšanu nodošana attālināto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā, raugoties gan no tiesību, gan ētikas viedokļa. Lai sasniegtu noteikto mērķi, konferences laikā uzaicinātie pētnieki, juristi, ārstniecības personas prezentēs savus pētījumus attālināto veselības aprūpes pakalpojumu jomā, īpaši akcentējot tiesiskos problēmjautājumus.

Konferencē aicināti piedalīties visa ārstniecības personas un tiesību zinātņu speciālisti!

Dalība konferencē ir bezmaksas!

Par konferences apmeklējumu tiks izsniegti tālākizglītības punkti (TIP)

Māsām – 7 TIP

Programma šeit

Reģistrācija - https://www.rsu.lv/form/medicinas-tiesibu-konference-23