Sanāksme par māsas profesijas reformu un tālākizglītību

Sanāksmē tika skatīti jautājumi par Vispārējās aprūpes māsas profesiju, par tālākizglītību un tālākizglītības karti, par Ārstniecības personu reģistra noteikumiem, kā arī sniegtas atbildes uz māsu jautājumiem saistībā ar māsas profesijas reformu.

https://www.youtube.com/watch?v=Lzpuqmrx1cI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DrMHTBhHQP4
https://www.youtube.com/watch?v=0a3qyKLTxIo&feature=emb_title