Sertificējamās personas iesniegums

Sertificējamās personas iesniegums Latvijas Māsu asociācijas sertifikācijas komisijai
(sertifikācijas komisijas nosaukums)
Es,
lūdzu izskatīt klātpievienotos dokumentus ārstniecības personas sertifikāta iegūšanai
specialitātē.
Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus (atzīmēt atbilstošo):
Apliecinu, ka esmu reģistrēta/s ārstniecības personu reģistrā
profesijā.
Pārbaudiet sagatavoto informāciju! Nospiežot taustiņu „Saglabāt” Jūsu sagatavotā informācija tiks ģenerēta PDF formātā un Jums būs iespēja to saglabāt savā datorā vai zibatmiņā. Pēc taustiņa „Saglabāt” nospiešanas Jūsu sagatavotā informācija būs pieejama tikai Jūsu datorā vai zibatmiņā. Latvijas Māsu asociācija neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.