Sertifikācijas lapa

1. Sertificējamās ārstniecības personas dati:
1. Vārds:
2. Uzvārds:
3. Personas kods:
4. Deklarētās dzīvesvietas adrese
5. Tālruņa numurs (numuri)
6. Elektroniskā pasta adrese
7. Piekrītu, ka lēmums tiek paziņots ar elektroniskā pasta starpniecību uz manis norādīto e-pasta adresi
8. Sertifikācija nepieciešama specialitātē (metodē):
Pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums
9. Informācija par darbavietu (vietām) pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē:
9.1. darbavieta:
darba attiecības laika posmā
No:
Līdz:
10. Valsts valodas prasme:
11. Apliecinu, ka
Pēc dokumenta izdrukāšanas šie punkti būs jāapstiprina ar parakstu
12.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību
12.2. neesmu citas personas aizgādnība
12.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību
Pārbaudiet sagatavoto informāciju! Nospiežot taustiņu „Saglabāt” Jūsu sagatavotā informācija tiks ģenerēta PDF formātā un Jums būs iespēja to saglabāt savā datorā vai zibatmiņā. Pēc taustiņa „Saglabāt” nospiešanas Jūsu sagatavotā informācija būs pieejama tikai Jūsu datorā vai zibatmiņā. Latvijas Māsu asociācija neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.