Starpdisciplināra tiešsaistes konference “Komunikācijas un aprūpes kvalitātes problemātika slimību un emocionālās krīzes gadījumos”

Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle š. g. 27. maijā aicina uz  starpdisciplināru tiešsaistes konferenci “Komunikācijas un aprūpes kvalitātes problemātika slimību un emocionālās krīzes gadījumos.

Tās tematiskais virziens – kā kvantitātes un citos sarežģītos apstākļos nezaudēt kvalitātes un humanitāros pamatprincipus, izcelt šo problemātiku dažādās profesionālās (medicīnas, sociālās aprūpes u. c.) dzīves jomās, pavērst jaunu skatu norādītajā virzienā un ieteikt savus risinājumus situācijas uzlabošanai.

Mūsdienās strauji attīstās gan medicīna, gan arī medicīnas tiesības, kā rezultātā starp ārstniecības personu un pacientu var rasties arī jaunas tiesiska rakstura problēmas. Arī priekšstatu un dažādu uzskatu sadursmes ar pierādījumos balstītām pieejām un patiesībām pēdējo gadu laikā ir īpaši saasinātas. Izpratnes un konfliktu pamatā bieži ir emocionālie šķēršļi – subjektīvā attieksme, stereotipi, pieredze, noskaņojums un personības īpatnības.

Konferences mērķis ir iepazīstināt auditoriju ar dažādiem saskarsmes komunikācijas un citu problēmu izaicinājumiem veselības un sociālās aprūpes jomā – par nāvi un citiem zaudējumiem, par ko aiz bailēm no nezināmā vai lietām, kuras nevaram kontrolēt, sabiedrībā bieži izvairāmies runāt.

Konferences laikā dalībniekiem būs arī iespēja noklausīties emocionāli skaudro audiostāstu Diagnoze – maniakālā depresija, kuru veidojusi Karīna Tatarinova, skaņu režisors Ivars Ozols, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audiovizuālās komunikācijas multimediju dizaina izglītības programmas audzēkņi, (audiostāsta tapšanu finansiāli atbalstījusi Liepājas pilsētas pašvaldība).

Par dalību konferencē klausītājiem tiks piešķirti 6,5 tālākizglītības punkti un izsniegti neformālās izglītības sertifikāti par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.

Plašāka informācija par programmu, dalībniekiem un pieteikšanos: https://www.rsu.lv/aktualitates/liepajas-filiale-riko-komunikacijas-un-aprupes-kvalitates-problematikai-veltitu