Statistiskie dati par  māsu skaitu Latvijā

Statistiskie dati par  māsu skaitu Latvijā

Veselības inspekcijas ieskatā, analizējami ir dati par kopējo māsu skaitu, kas tiesīgas strādāt profesijā, proti ir derīgs reģistrācijas termiņš un māsu nodarbinātību, neizdalot nodarbinātības veidu.
Zemāk tabulā  attēlotajā dinamikā pa gadiem, redzams, ka kopumā māsu skaits, kas tiesīgas strādāt māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā katru gadu vidēji ir 12 456 māsas, strādājošās māsas – 8714. Turklāt 2021.gadā vērojams nodarbināto māsu skaita pieaugums.

Reģistrēto un strādājošo māsu skaits

 GadsTiesīgi strādāt māsas profesijāStrādājošo personu skaits (neizdalot nodarbinātības veidu)
2016124948756
2017124398460
2018124798474
2019125758785
2020124158694
2021123359120

Avots - Veselības inspekcijas dati