Tālākizglītība

 

Biedrība “Latvijas Māsu asociācija ”sertifikācijas padome apstiprina neformālās tālākizglītības pasākumu programmas, kuras realizē apmācīt tiesīgās ārstniecības personas (māsas, vecmātes,ārsti, u.c.) un/vai Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, medicīnas koledžu docētāji un pasniedzēji, citu valstu medicīnas nozares speciālisti, citu profesiju eksperti un/vai speciālisti.
Latvijas Māsu asociācijas mērķis ir veicināt māsu profesionālo izaugsmi, kā arī sekot tālākizglītības procesu kvalitatīvajam piedāvājumam.

 

Uzmanību – izmaiņas!

Latvijas Māsu asociācijas Sertifikācijas padome aicina ikvienu māsu pievērst uzmanību neformālās izglītības pasākumiem un to realizētājiem. Turpmāk neformālās izglītības punkti tiks apstiprināti tikai tiem neformālās izglītības pasākumiem, kuri ir apstiprināti Sertifikācijas padomē vai atbilstoši MK noteikumu Nr 943 52.2. punktam, lūdzu skatīt mājas lapas sadaļā – Tālākizglītība – Tālākizglītības programmu reģistrs.
No 2018. gada 1. janvāra LMa sertifikācijas komisijas un sertifikācijas padome sertifikācijas procesa ietvaros stingri sekos tālākizglītības pasākumu  un realizētāju atbilstībai.
Pamatojums –Ministru kabineta noteikumi Nr.943 (Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104.§)) Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība  51-57. punkts.