Tālākizglītības programmu reģistrs

Reģ. Nr. Programmas nosaukums Piešķirto punktu skaits Realizētājs Programmas apstiprināšanas datums
NTI/P-0809 Tematiskie kursi māsām sirds ķirurģijā 2.diena 6 VSIA PSKUS 09.11.2018.
NTI/P-0808 Tematiskie kursi māsām sirds ķirurģijā 1.diena 6 VSIA PSKUS 09.11.2018.
NTI/S - 0730 Psihiskās veselības traucējumi veciem cilvēkiem, aprūpes pamatprincipi 8 Inese Zārdiņa 09.11.2018.
NTI/S - 0729 Garīgās veselības aprūpes darbinieku darba vide un psihosociālaš problēmas 8 Inese Zārdiņa 09.11.2018.
NTI/S - 0728 Psihiatrijas pacientu iesaiste personīgo sociālo problēmu risināšanā 8 Inese Zārdiņa 09.11.2018.
NTI/S - 0727 Roku higiēna un individuālie aizsardzības līdzekļi slimnīcu praksē 2 Valdis Kazulis 09.11.2018.
NTI/S - 0726 Pacientu izglītošana bērnu aprūpē 2 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 09.11.2018.
NTI/S - 0725 Pacientu drošibas gadījuma analīze bērnu stacionārā 2,5 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 09.11.2018.
NTI/S - 0724 Somatoformi un neirotiski traucējumi, to robežstāvokļi bērnu un pusaudžu vecumā 8 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 06.11.2018.